L251646

Zbrojný preukaz

Od Jozef Majoroš a Renáta Majorošová

Priemerné hodnotenie

ziskané z 0 recenzii

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou policajného útvaru.